Tentang kami
TENTANG KAMI
Konsep yang kami di Xpert - iDevice Repair Specialist terapkan adalah servis BAIKPULIH dan PENUKARAN komponen gadget telefon pintar secara berdepan @ Face-to-Face. Konsep ini bertujuan untuk memberi dan membina lebih kepercayaan terhadap servis yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Para pelanggan kami akan turut diberikan penerangan dan info yang padat berkenaan masalah gadget yang dihadapi dalam tempoh pembaikian dijalankan. Para juruteknik kami adalah terlatih dan berkemahiran dalam memastikan kepuasan pelanggan selepas pembaikian oleh kami.
Xpert - iDevice Repair Specialist kini memiliki 19 rangkaian cawangan yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada para pelanggan untuk terus pergi kepada kami.
VISI
Menjadi pusat perkhidmatan baik pulih alat telekomunikasi bertaraf dunia.
MISI
Memberi perkhidmatan yang profesional serta berkualiti tinggi kepada pelanggan melalui servis baik pulih alat telekomunikasi dan alatan teknologi telefon pintar terkini serta memastikan pelanggan menerima khidmat terbaik dari juruteknik terlatih dan berkemahiran tinggi.